Paradyż Gościkowo – weekend z wyciszeniem


Gościkowo, dawniej Paradyż to wieś w powiecie świebodzińskim, w gminie Świebodzin. Położona w środkowej części Pojezierza Lubuskiego, w kotlince polodowcowej, na lewym brzegu rzeki Paklicy. Sąsiaduje z Jordanowem, od którego oddzielona jest rzeką. Dawną nazwę Paradyż zachował pocysterski zespół klasztorny i ulokowane w nim Wyższe Seminarium Duchowne.

Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Gościkowie-Paradyżu

Jest to największe i najlepiej zachowane założenie klasztorne w województwie lubuskim, obecnie siedziba Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej będącego jednocześnie filią Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Muzeum Paradyskiego.

Kościół

Kościół opactwa cysterskiego w Gościkowie-Paradyżu wznoszony był w latach 1270-1397 w stylu gotyckim. W trakcie dziejów dwukrotnie ulegał pożarom. Odbudowany w XVIII wieku przekształcony został do formy barokowej. Kościół jest trójnawową bazyliką na planie prostokąta z obejściem za prezbiterium, kolistymi kaplicami w narożach oraz kruchtą między wieżami. Najważniejsze miejsce w świątyni zajmuje wielki barokowy ołtarz z 1739 roku wykonany w warsztacie lubiąskim z obrazem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny autorstwa Felixa Schefflera oraz figurami świętych Piotra i Pawła oraz relikwiarzami zawierającymi doczesne szczątki starożytnych męczenników św. Amancjusza, św. Cedoniusza, św. Damazego, św. Donata i św. Sewelianusa.

Zespół klasztorny

Pozostałe obiekty założenia klasztornego mają wystrój barokowo-klasycystyczny z elementami gotyku. Dwukondygnacyjny budynek klauzury przylega do kościoła do wschodu oraz południa. Posiada dwa wirydarze. W stylu gotyckim zachowany jest starszy, zwany małym. Zachowały się tam gotyckie przęsła oraz fragmenty polichromii ściennej. Przy tym wirydarzu, w skrzydle wschodnim klasztoru znajdował się kapitularz. W skrzydle południowym – refektarz. Drugi wirydarz, zwany dużym, jest w stylu barokowym. W XVIII wieku w trzech narożach budynku klasztornego dobudowano wieże w formie baszt, nakryte dzwonowatymi hełmami. Klasztor z dwóch stron, od północy i zachodu, otaczają ogrody, w których rozmieszczono kamienne figury świętych, między innymi św. Floriana, św. Bernarda, św. Benedykta i św. Marcina. Ciekawym obiektem w obejściu klasztoru jest rokokowa statua Maryi Niepokalanej w otoczeniu świętych z 1755, znajdująca się przed kościołem.

Muzeum Paradyskie Muzeum

Paradyskie jest zbiorem pamiątek historycznych pozostawionych na przestrzeni dziejów przez cystersów paradyskich. W muzeum znajdują się również zabytkowe monstrancje, naczynia i stroje liturgiczne. Znajduje się w nim również kolekcja obrazów.

Warto zobaczyć

• kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
• klasztor
• teren klasztoru (dawne ogrody klasztorne)
• ogrodzenie kościoła i klasztoru Imprezy kulturalne
• festiwal muzyki dawnej zatytułowany Muzyka w Raju

 


Pocysterski Zespół Klasztorny Paradyż w Gościkowie Gościkowo

3 66-200 Świebodzin
tel.: +48 68 381 10 21
kancelaria@paradisus.pl
www.paradisus.pl

 GALERIA