ZIELONA GÓRA – OCHLA – weekend z tradycją


Ochla to była wieś położona w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim. Od 01.01.2015 r. znajduje się na terenie miasta Zielona Góra, w dzielnicy Nowe Miasto. Wieś z XIII wieku z kościołem wczesnogotyckim zbudowanym z kamienia i rudy darniowej. W południowej części wsi, obok drogi do Żagania, znajdują się fragmenty klasycystycznego zespołu pałacowego z XVIII wieku z parkiem. Obecna nazwa wsi pochodzi od przepływającej nieopodal Śląskiej Ochli.

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze

To pierwsza placówka naukowo-badawcza i oświatowa tego rodzaju w środkowej części pogranicza polsko-niemieckiego. Zajmuje łącznie teren 13 ha, na których prezentowane są
zabytki kultury ludowej. Ochroną objętych jest tu blisko 8 tysięcy zabytków i eksponatów. Na szczególną uwagę zasługuje wieża winiarska z Budachowa (XVIII w.) oraz najstarszy (1675 r.) zachowany do dziś obiekt mieszkalny z Potrzebowa. Zgromadzono tu budowle z różnych typów architektury ludowej z czterech regionów: Dolnego Śląska, Zachodniej Wielkopolski, Wschodnich Łużyc i terenów środkowolubuskich. Wnętrza chat i innych zabytków przedstawiają zwiedzającym obraz dawnej tradycyjnej kultury ludowej. Pokazują również różnice kulturowe w odniesieniu do życia mieszkającej tu wówczas ludności autochtonicznej. Muzeum Etnograficzne oferuje program edukacyjny, podczas którego dowiedzieć można się jak wykonywano codzienne
zajęcia w gospodarstwach odległych dla nas czasów. Ponadto poznać można tajniki tradycyjnego wiejskiego rzemiosła i sztuki.

Gromadzeniem i naukowym opracowywaniem eksponatów w muzeum zajmują się cztery działy:
• budownictwa ludowego (budowle, zagrody)
• kultury technicznej (narzędzia rolnicze,sprzęty domowe)
• strojów i tkanin (tkaniny ludowe, ubiory, dywany, klimy)
• sztuki (plastyka obrzędowa, twórczość nieprofesjonalna z zakresu rzeźbiarstwa, malarstwa, wyrobów z naturalnych tworzyw itp., instrumenty ludowe, zabawkarstwo)

Warto zobaczyć

• kościół filialny pw. Najświętszej Trójcy
• pałac z XVII wieku
• leśniczówka i teren skansenu
• zespół pałacowy i folwarczny II, z XVIII-XIX wieku

Imprezy kulturalne

• Kaziuki – jarmark wielkanocny
• Wioska dziecięca
• Lubuskie Święto Truskawki
• Święto miodu
• Winobranie w skansenie


Muzeum Etnografizne
w Zielonej Górze – Ochli
ul. Ochla-Muzealna 5
66-006 Zielona Góra
tel.: +48 68 321 15 91
sekretariat@muzeumochla.pl
www.muzeumochla.plGALERIA