Łęknica – weekend z przyrodą


Łęknica leży w południowo-zachodniej części województwa lubuskiego, bezpośrednio przy granicy Polski i Niemiec, którą stanowi rzeka Nysa Łużycka. W bezpośrednim sąsiedztwie po drugiej
stronie rzeki leży miasto Bad Muskau.

Park Mużakowski

W 2004 r. Park Mużakowski został uznany za dobro Światowego Dziedzictwa UNESCO. Park Mużakowski, inaczej Park Muskau, która to nazwa jest jego nazwą historyczną, został założony
w 1. połowie XIX w. Twórcą parku – pomysłodawcą i autorem koncepcji – był pruski arystokrata, właściciel lokalnych dóbr, książę Hermann von Pückler-Muskau. To jedno z najrozleglejszych historycznych założeń parkowych w Europie, w którym zrealizowany został program kompozycyjny krajobrazowego parku angielskiego, należy do najwybitniejszych osiągnięć europejskiej
sztuki ogrodowej. Park Mużakowski, wpisany w malowniczą scenerię Doliny Nysy, to swoiste połączenie natury oraz sztuki ogrodniczej. To precyzyjnie przemyślana kompozycja, łącząca
elementy naturalne i kulturowe. Dziś intryguje tych, którzy jeszcze go nie znają i zachwyca tych, którzy go już odkryli – bowiem podziwiane parkowe obiekty i miejsca to precyzyjnie dobrane składniki wyimaginowanego świata, to opowieść o pięknie, którą chce nam przekazać jej twórca.

Geopark Łuk Mużakowa

Europejski Geopark Łuk Mużakowa obejmuje obszar jednej z najlepiej ukształtowanych moren czołowych w Europie Środkowej – Łuk Mużakowski. Jest on pierwszym polskim geoparkiem,
który zyskał status geoparku europejskiego. Geopark to efekt działalności lodowca, przyrody i ludzi. Jego naturalnym bogactwem jest płytko zalegający węgiel brunatny. Działalność górnicza odcisnęła piętno na strukturze krajobrazu. Powstałe w ten sposób pojezierze z ponad 100 zbiornikami wodnymi wabiącymi barwą i kształtem. Trasa dla turystów jest specjalnie oznakowana, dwujęzycznymi tablicami, przy największych atrakcjach parku. Na ścieżkę prowadzą 3 wejścia. Wstęp do o parku jest wolny. Park jest dostępny przez całą dobę,
można go zwiedzać także na rowerze. Obowiązują zakazy: zakaz wjazdu pojazdami mechanicznymi, zakaz palenia ognisk, zakaz niszczenia budowli parkowych i roślinności. Zabronione jest przebywanie na terenie parku w przypadku wystąpienia gwałtownych zmian pogodowych (silne wiatry, burze itp.), z uwagi na wiążące się z tym ryzyko.

Formy aktywności

• Zwiedzanie parku indywidualne lub z przewodnikiem Po stronie polskiej Usługi oferowane w języku polskim przez przewodników zrzeszonych przy Stowarzyszeniu Geopark „Łuk Mużakowa”,      www.lukmuzakowa.com.pl

• Zwiedzanie parku bryczką po stronie polskiej. Bryczka stacjonuje w rejonie Mostu Podwójnego. Firma oferuje przejażdżki po parku oraz pikniki:

Gospodarstwo Agroturystyczne,
Franciszek Mukoid
Żarki Wielkie
tel.: +48 68 375 37 09,
tel. kom. +48 503 479 349
www.mukoid.dormire.pl

• Zwiedzanie parku rowerem po stronie polskiej. Rower można wypożyczyć w mieście Łęknica po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Wypożyczalnie prowadzi:

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
ul. Wojska Polskiego 2
68-208 Łęknica
tel.: +48 68 362 41 41

• Spływy kajakowe i pontonowe. Po stronie polskiej Wypożyczalnia znajduje się we wsi Bronowice, ok. 2 km od Łęknicy. Firma oferuje spływ po Nysie Łużyckiej od Parku Mużakowskiego
do Żarek Wielkich lub dalej. Organizuje również spływy po Kwisie i Bobrze i innych rzekach. Do dyspozycji kajaki jedno i dwuosobowe oraz pontony z pełną obsługą.

Sławomir Głąb
tel.: +48 68 362 41 04, +48 600 882 328
www.kajaki-leknica.pl

• Spacery tematyczne po stronie polskiej. Prowadzone przez specjalistów z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu, botaników i leśników. Uczestnicy spacerów poznają
osobliwości przyrodnicze Parku Mużakowskiego i jego otoczenia, rosnące na tym terenie drzewa i krzewy, żyjące tu zwierzęta oraz budowę geologiczną terenu.

tel.:/fax +48 68 362 41 82,
tel. kom. +48 600 69 87 87
pracownia.leknica@nid.pl

Warto zobaczyć

• Park Krajobrazowy „Łuk Mużakowa”
• Muzeum i Park w Branitz
• Ogród Różany w Forst
• Mużakowska Leśna Kolej Wąskotorowa
• Rezerwat “Nad Młyńską Strugą”
• Malownicze pojezierze antropogeniczne
• Morena czołowa dostrzegalna również
z kosmosu

Imprezy kulturalne

• Święto Parku Mużakowskiego
• Jabłoniowy Zawrót Głowy


Katarzyna Jagiełło. Pracownia Terenowa
„Park Mużakowski” w Łęknicy NID
tel.: +48 68 362 41 82
pracownia.leknica@nid.pl
www.park-muzakowski.plGALERIA