Żagań – weekend z historią


Muzeum Obozów Jenieckich

Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców w Żaganiu (obecnie Muzeum Obozów Jenieckich) zostało zbudowane w latach 1967 – 1971 ku czci jeńców ze Stalagu VIII C. Za budynkiem ustawiono wstrząsający pomnik ukazujący leżącą pod obeliskiem postać jeńca. Odwiedziny muzeum to doskonała lekcja historii dla obecnych pokoleń. W muzeum zostały zgromadzone i udostępnione dla oglądających pamiątki po bohaterach II wojny światowej oraz świadectwa dokonanych zbrodni. W budynku głównym muzeum, zwiedzający początkowo zaznajamiani zostają z historią tego miejsca, dzięki wyświetlanej projekcji filmowej. Następnie można obejrzeć wystawy stałe – m.in.: „Guziki z umundurowania jenieckiego”, „Życie sportowe w żagańskich obozach”, „Ucieczka – Drewniany Koń” oraz czasowe – „Życie kulturalne w żagańskich obozach” i „Lotnicy polscy w Stalagu Luft 3”.

Na miejscu znajduje się również replika baraku nr 104, gdzie można zapoznać się z rekonstrukcją izby jenieckiej oraz wystawami, takimi jak:

• „Tunel Dick”
• „The Long March – ewakuacja żagańskich obozów jenieckich”
• „Ucieczka pod kryptonimem The Wooden horse”
• „The Great Escape”
• „Francuzi w Stalagu VIII C”

Na terenie znajduje się tunelu ucieczkowego „Harry” oraz zrekonstruowana wieża strażnicza. Elementem muzeum jest ponadto 13 kilometrowy szlak turystyczny wiodący przez miejsca związane z ucieczką.

Warto zobaczyć

• Zespół klasztorny poaugustiański z XIV-XVIII wieku
• Pałac i Park Książęcy Imprezy kulturalne
• Rekonstrukcje wydarzeń z II wojny światowej, upamiętniające rocznice wielkiej ucieczki z obozu Stalag Luft III


Kożuchowski Ośrodek
Kultury i Sportu „ZAMEK”
ul. Klasztorna 14
67-120 Kożuchów
tel.: +48 68 355 35 36
zamek@kozuchow.pl
www.zamek.kozuchow.plGALERIA