Wschowa – weekend z historią


Wschowa to miasto w województwie lubuskim. Jest miastem o wielowiekowej historii, obecnie zamieszkiwane przez 15000 osób. Dzięki granicznemu położeniu, przy ważnym szlaku handlowym prowadzącym z Poznania na Łużyce oraz licznym przywilejom królewskim Wschowa była znaczącym ośrodkiem Rzeczpospolitej.

Ratusz

Siedziba władz miejskich, pierwsza wzmianka o tym budynku pochodzi z 1435 r. Na potrzeby częstych wizyt królów Augusta II i Augusta III oraz zwoływanymi posiedzeniami senatu w ratuszu na pierwszym piętrze powstała piękna sala posiedzeń. Trzy barokowe kamienice Trzy mieszczańskie, barokowe kamieniczki na placu Zamkowym są wizytówką Wschowy. W XVIII wieku należały one do trzech sukienników. Dawniej w tym miejscu była ulica Kaznodziejska, a w miejscu kamieniczek stał dom pastora Valeriusa Herbergera, zwanego „Małym Lutrem”. Dziś jest tu jedna z siedzib Muzeum Ziemi Wschowskiej, a w niej, na pamiątkę pastorów wschowskich – stała wystawa poświęcona protestanckiej historii tych ziem.

Zamek

Powstał na miejscu grodu, był usytuowany na sztucznie usypanym wzgórzu i włączony w system obronny Wschowy. Od strony miasta oddzielała go fosa, nad którą był przerzucony most. Z historią zamku związany jest głośny bunt mieszczan pod wodzą Daniela Cybona, tzw. „Bunt Cybona”. Mieszczanie domagali się respektowania należnych im przywilejów. Ostatecznie bunt został stłumiony, a Cybon skazany na karę śmierci, którą wykonano na dziedzińcu zamka. W pierwszej połowie XIX w. Prusacy rozebrali stare budynki i postawili nowe. Urządzono w nich więzienie.

Kościół Żłóbka Chrystusa (Kripplein Christi) we Wschowie

Jest to zespół obiektów obejmujących dawny kościół ewangelicki, wieżę, szkołę ewangelicką i budynek pastorówki.

Kościół farny pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

To w nim odbył się ślub króla Kazimierza Wielkiego z Jadwigą księżniczką żagańską. We wschodniej elewacji kościoła znajduje się zamurowana królewska brama, którą wchodzili królowie August II i August III.

Zespół klasztorny oo. Franciszkanów

Wybudowany w latach 1638-1644, rozbudowywany do końca XVIII w. – kościół robi ogromne wrażenie na turystach zwiedzających Wschowę. Słusznie uznaje się go za perełkę wschowskich zabytków. Wnętrza kościoła św. Józefa Oblubieńca NMP ma wyposażenie późnobarokowe i rokokowe. Ze świątynią związana jest bardzo ciekawa historia krucyfiksu, która została odnotowana w kronice klasztornej.

Warto zobaczyć

• fontanna miejska z XVIII wieku
• kościół farny – parafialny pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika i Wniebowzięcia NMP
• kościół pod wezwaniem św. Józefa
• klasztor z XIX wieku
• cmentarz ewangelicki, obecnie mieszczący Lapidarium Rzeźby Nagrobnej
• mury obronne • Muzeum Ziemi Wschowskiej Imprezy kulturalne
• motocrossowy Puchar Polski i Mistrzostwa Europy


Urząd Miasta i Gminy Wschowa

ul. Rynek 1
67-400 Wschowa
tel.: +48 65 540 86 00
boi@wschowa.pl
www.wschowa.plGALERIA