Dobiegniew – Weekend z historią


Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie

Powstało w 1987 roku z inicjatywy byłych jeńców Oflagu IIC Woldenberg. W jego zbiorach znajdują się oryginalne pamiątki z czasów niewoli podarowane przez Woldenberczyków. Muzeum mieści się w baraku części niemieckiej obozu. Powierzchnia ekspozycji muzealnej wynosi ok. 400 m². Niektóre elementy wyposażenia obozowego przeniesiono z poszczególnych baraków m.in. drzwi pochodzące z aresztu obozowego, płyty nagrobne z cmentarza obozowego, prawą stronę ołtarza z kaplicy obozowej – płaskorzeźba wykonana przez prof. Stanisława Horno-Popławskiego. Na zasoby muzealne składają się zbiory własne – ok. 2459 zinwentaryzowanych eksponatów i kilkadziesiąt depozytów. Eksponaty w większości są darem byłych jeńców lub ich rodzin. Ekspozycja Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie dzieli się na 12 części tematycznych są to:

1. Kampania Wrześniowa
2. Ogólne informacje o obozie
3. Życie codzienne
4. Rekonstrukcja izby jenieckiej
5. Konspiracja
6. Poczta obozowa
7. Życie kulturalne
8. Drzeworyt
9. Nauka
10. Sport m.in. olimpiada obozowa 1944 r.
11. Ewakuacja obozu
12. Zjazdy Woldenberczyków

Warto zobaczyć

• Elektrownia Wodna Kamienna, Głusko, Kamienna Knieja


Urząd Miejski w Dobiegniewie
ul. Dembowskiego 2
66-520 Dobiegniew
tel.: +48 95 761 10 96
www.dobiegniew.pl

 GALERIA