Krosno Odrzańskie – weekend z historią


Krosno Odrzańskie – miasto powiatowe w województwie lubuskim, w Dolinie Środkowej Odry, nad Odrą u ujścia Bobru. Znajduje się tu siedziba Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.  W lewobrzeżnej części gminy leżą: Chojna – najdalej wysunięta miejscowość, malowniczo położona wśród lasów, Wężyska – największa wieś w tej czę- ści gminy, Czarnowo, Retno, Sarbia, Strumienno,

Stary Raduszec (elektrownia wodna na Bobrze wybudowana w 1935 r.), Nowy Raduszec, Brzózka i Sarnie Łęgi. W Czarnowie i Wężyskach można obejrzeć ciekawe obiekty architektury sakralnej. Prawobrzeżna część gminy to miejscowości: Chyże – położone wzdłuż brzegu Odry, terytorialnie połączone z Krosnem Odrzańskim, Gostchorze – miejsce, gdzie zlokalizowane były I grodziska w X wieku,
Radnica, Kamień z atrakcyjną dla turystów farmą
strusi, Morsko z galerią rzeźbiarską. Miejscowości
typowo wypoczynkowe nad jeziorami to: Łochowice, Osiecznica i Szklarka Radnicka.
Zamek Piastowski
w Krośnie Odrzańskim
Wspaniałe wnętrza krośnieńskiego Zamku Piastowskiego, dobrze zachowane elementy gotyckich portali i sklepień, bogaty zbiór oryginalnych eksponatów z dawnego Crossenan der Oder, które znajdują
się w komnacie średniowiecznej i renesansowej,
piwniczce winiarskiej i pszczelarskiej, lapidarium
i sali XIX-XX w., to tylko niektóre z atrakcji, jakie
czekają na turystów.
Warto zobaczyć
• kościół Świętego Andrzeja
• kamieniczki
• mury obronne
• późnogotycki kościół z XV wieku
w Czetowicach
• Stare Miasto – historyczne plany


Kożuchowski Ośrodek
Kultury i Sportu „ZAMEK”
ul. Klasztorna 14
67-120 Kożuchów
tel.: +48 68 355 35 36
zamek@kozuchow.pl
www.zamek.kozuchow.plGALERIA