Żagań – weekend w mieście


Żagań miasto w województwie lubuskim położone na pograniczu Niziny Śląsko-Łużyckiej i Wału Trzebnickiego, nad rzekami: Bobrem i Czerną Wielką. Miasto znajduje się w odległości 40 km od granicy polsko-niemieckiej i 100 km od granicy polsko-czeskiej. Żagań jest lokalnym ośrodkiem usługowo-przemysłowym, a także węzłem komunikacyjnym, w którym zbiega się droga krajowa nr 12 i dwie drogi wojewódzkie oraz kilka linii kolejowych. Miasto jest siedzibą dowództwa 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej oraz kilku innych jednostek wojskowych.

Spacer po mieście – zwiedzanie obiektów zabytkowych z zewnątrz

• Pałac Książęcy wraz z parkiem – możliwość wypożyczenia rowerów Pałac Książęcy w Żaganiu to jedna z najokazalszych budowli barokowych w Polsce. Od południa i wschodu otacza go rozległy park krajobrazowy z urokliwą rzeką Bóbr. Od strony północnej i zachodniej zwrócony jest w stronę miasta. W pałacu na co dzień tętni życie kulturalne miasta. Natomiast 100 ha park zachwyca o każdej
porze roku.
• W parku szlak kamieni pamiątkowych oraz szlak nording walking
• Żagański Szlak Książęcy
• Szlak śladami Johannesa Keplera
• Szlak Wielkiej Ucieczki
• Szlak Czterech Pancernych
• Kaktusiarnia Żagań – Zdzisław Kondratowicz

Warto zobaczyć

• zespół klasztorny poaugustiański z XIV-XVIII w.
• dawny klasztor augustianów
• kościół obecnie parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
• wieża kościoła poewangelickiego
• pałac – barokowy zespół pałacowy Lobkowitzów
• Muzeum Obozów Jenieckich

Imprezy kulturalne

• Ogólnopolski Turniej Pianistyczny Dzieci i Młodzieży
• Międzynarodowe Forum Perkusji i Letnia Akademia Muzyczna
• Rekonstrukcje wydarzeń z II wojny światowej, upamiętniające rocznice wielkiej ucieczki z obozu Stalag Luft III
• Jarmark św. Michała


Pałac Książęcy i Park Książęcy
ul. Szprotawska 4
68-100 Żagań
tel.: +48 68 477 10 01
it@um.zagan.pl
sekretariat@palackisazecy.pl
www.palacksiazecy.plGALERIA