Dobiegniew – weekend w mieście


Dobiegniew to miasto w powiecie strzelecko-drezdeneckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Dobiegniew, położone nad Jeziorem Wielgie. Przez miasto przepływa rzeka Mierzęcka Struga. Prawa miejskie nadano w końcu XIII wieku około roku 1298. Miasto było niszczone
kilkakrotnie wielkimi pożarami.

W okresie wojennym 1940-45 był tu największy obóz jeńców wojennych Oflag II C Woldenberg, w którym przebywało około 6500 oficerów
i podoficerów. W 1945 r. miasto zostało zniszczone w 85%. Z zabytków pozostały nieliczne domy oraz kamienice przy ul. Starorynkowej, Kościuszki i Teatralnej, większość pozostałych terenów to zieleńce i parki z ciekawym starym drzewostanem. Gotycki kościół parafialny z końca XIV wieku odbudowany po pożarze w XVII wieku i przebudowany w wieku XIX, zachował oryginalne portale i ciekawe witraże. Zachowały się także fragmenty murów obronnych i czata strażnicza z XIV wieku. Położenie gminy w malowniczym, atrakcyjnym turystycznie terenie. Jedną z cech stanowiących o atrakcyjności terenu jest duża ilość jezior, których główne skupisko znajduje się w północnej i południowo-zachodniej części gminy.

Fragmenty murów obronnych z Basztą z XIV w.

Średniowieczne fortyfikacje miejskie w Dobiegniewie wzniesiono z kamienia i cegły w I połowie XIV wieku. W ramach murów miejskich wybudowano dwie bramy oraz kilkadziesiąt baszt łupinowych. Do czasów współczesnych zachowała się tylko jedna baszta wraz
z fragmentem muru, nazywana potocznie „Bocianim gniazdem”. W strukturze muru zachowały się również oryginalne, zamknięte schodkowo strzelnice. Baszta świadczy o średniowiecznej historii miasta i stanowi cenny przykład budownictwa militarnego w regionie. Gotycki Kościół Parafialny p.w. Chrystusa Króla w Dobiegniewie to największy i najstarszy obiekt sakralny na terenie Gminy Dobiegniew. Jego
powstanie datuje się na początek XIV wieku.

Kościół posiada wiele cennych elementów wyposażenia. Należy do nich unikatowy pięcioramienny ołtarz w nawie północnej, z początku XVI wieku. Inną osobliwością są witraże z XVII wieku, najstarszy pochodzi z 1605 roku. Ozdobą zewnętrzną świątyni są unikatowe na Pomorzu Zachodnim elewacje zdobione fryzami z płytek ceramicznych wypełnionych reliefami, na których widnieją ornamenty roślinne i zoomorficzne z XV wieku.

Warto zobaczyć

• Kościół p.w. św. Józefa w Dobiegniewie z 1934 r.
• Zespół Pałacowy z XIX w. w Mierzęcinie
• Kościół filialny p.w. Św. Stanisława w Mierzęcinie z 1715 r.
• Ruiny Kościoła i cmentarz w miejscowości Ostrowite
• Kościół filialny p.w. Podwyższenia Krzyża Św. z XVIII w. w Wołogoszczy
• Kościół p.w. Dzieciątka Jezus z 1899 r. w Chomętowie
• Kościół prawosławny p.w. Najświętszej Bogurodzicy, cerkiew 1899 r. w Ługach


Urząd Miejski w Dobiegniewie
ul. Dembowskiego 2
66-520 Dobiegniew
tel.: +48 95 761 10 96
www.dobiegniew.pl
www.parafidobiegniew.plGALERIA