Weekend w mieście – Lubsko


Lubsko – jedno z najstarszych miast na terenie Dolnych Łużyc. Liczne wykopaliska archeologiczne na terenie miasta i okolic świadczą o osadnictwie już w okresie kultury łużyckiej. Lubsko położone jest nad rzeką Lubszą, w pradolinie Wrocławsko-Głogowskiej w południowo-zachodniej części województwa lubuskiego. Lubsko jest jednym z najstarszych miast województwa
lubuskiego, które istniały przed 1260 r.

Warto zobaczyć

• Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny – z połowy XVIII w., zbudowany w stylu gotyckim z reliktami architektury
późnoromańskiej
• Średniowieczny ratusz z kartuszem zawierającym herb miasta
• Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa – zbudowany w 1908r. w formach nawiązujących do architektury gotyckiej
• Średniowieczny zamek – usytuowany w północno-zachodniej strefie miasta
• Wieża Bramy Żarskiej z XV wieku – nazywaną też Basztą Pachołków Miejskich – jedyna pozostałość po średniowiecznych
obwarowaniach otaczających miasto

Przystań kajakowa nad Zalewem Karaś cieszy się ogromnym powodzeniem (szczególnie w okresie letnim)
wśród mieszkańców Lubska i nie tylko. Przystań wykorzystywana jest przez wędkarzy, szkoły, zakłady pracy,
stowarzyszenia oraz osoby indywidualne, itp. Organizowane są tu ogniska, grillowanie, pikniki rodzinne, spotkania integracyjne, zawody wędkarskie.


Kajakiem, rowerem wodnym na Zalewie Karaś i Zalewie Nowiniec

Zalew Karaś
ul. Słowackiego 30
68-300 Lubsko
tel.: +48 68 372 21 21
www.osir.lubsko.pl

Zalew Nowiniec
Obręb Białków/ Stara Woda Gmina Lubsko
68-300 Lubsko
tel.: +48 68 372 21 21

 



GALERIA