Maszewo – weekend na wsi


Trzebiechów

Owalnica, której początki sięgają 1308 roku. Z czasem przekształciła się w wielodrożnicę. We wsi istniał majątek, po któ- rym pozostał wciąż działający folwark i przypałacowy park z XVIII w. W okolicy odkryto 5 stanowisk archeologicznych.

Skórzyn

Nazwa wsi jako Skorin pojawia się w 1308 roku. Skórzyn jest znany z tego, że ostatnie 5 lat życia spędził tu Leo Caprivi.

Maszewo

Pierwsze wzmianki o Maszewie (niemiecka nazwa Messow) pochodzą z 1251 roku.

Połęcko

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1277 roku, ale istniejące stanowiska archeologiczne ujawniają wczesnodziejowe i średniowieczne dzieje wsi. Wieś była własnością miasta Krosna.

Rybaki

Wieś posiada charakterystyczną zwartą zabudowę wiejską. Długą historią potwierdzają stanowiska archeologiczne, a jest ich piętnaście.

Bytomiec

Wieś o niedługim rodowodzie. Założona jako kolonia w XVIII w. i rozbudowana na przełomie XIX i XX w. W okolicy trzy stanowiska archelogiczne.

Szydłów

Kiedyś nad Odrą, niedaleko Bytomca, istniało miasto Szydłów. Gród ten najprawdopodobniej został zniszczony przez okopy wojskowe z czasów wojen szwedzkich w XVII w. i stał się wsią.

Krzesiński Park krajobrazowy

Krzesiński Park Krajobrazowy został utworzony w 1998 r. na terenie 3 gmin: Cybinka, Gubin i Maszewo, rozporządzeniem Wojewody Zielonogórskiego. Jego powierzchnia wynosi 8546
ha i obejmuje tereny pradoliny Odry oraz ujściowy fragment koryta rzeki Nysy Łużyckiej leżący naprzeciwko Połęcka. Charakterystyczną cechą Parku jest duży udział w jego powierzchni łąk i pól. Najcenniejszym obszarem Krzesińskiego Parku Krajobrazowego jest zalewany okresowo polder przeciwpowodziowy Krzesin-Bytomiec. Duże obszary okresowo zalewanych lub podmokłych łąk stwarzają odpowiednie warunki bytowania dla wielu gatunków zwierząt.

Imprezy kulturalne

• Noc Świętojańska w Połecku (w lipcu)
• Flis Odrzański w Połęcku (w lipcu)
• Święto Kapusty w Gęstowiec (w sierpniu)


Urząd Gminy Maszewo
Maszewo 71
66-614 Maszewo
tel.: +48 68 383 13 21
sekretariat@maszewo.net.pl
www.maszewo.net.pl


Podobny obraz


GALERIA