Bytnica – weekend na wsi


Bytnica

Gmina wiejska w województwie lubuskim, w powiecie krośnieńskim. Gmina Bytnica znajduje się w strefie chronionego krajobrazu „Pojezierze Lubuskie” i zajmuje powierzchnię 209 km², którą zamieszkuje 2615 mieszkańców. Położona jest w części środkowej województwa lubuskiego, przy trasie Świebodzin – Krosno Odrzańskie.

Podstawowym walorem gminy są wspaniałe tereny turystyczno-wypoczynkowe. Lesistość powierzchni sięga 78%, a mnogość jezior, z których nie wszystkie są do końca zagospodarowane, nadaje tym obszarom pewną dozę dzikości. Uzupełnieniem atrakcyjności przyrodniczej jest interesująca fauna. Na Łąkach Dobrosułowskich odbywa się jesienią największe w Europie rykowisko jelenia szlachetnego. Również podczas wędrówek leśnymi szlakami napotkać można dziki, sarny, jelenie, nad wodami zamieszkują bobry, wydry, zimorodki i bąki, a w przestworzach króluje orzeł bielik. Oczom uważnego obserwatora nie powinny umknąć żurawie, czarny dzięcioł, łabędź niemy, cyraneczka, perkoz rdzawoszyi i bytujący w opuszczonych dziuplach gołąb siniak, czy też kaczka zwana gągołem. Większość z tych zwierząt zamieszkuje tereny Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. Podziw wzbudza ukształtowanie terenu Parku z dużymi nachyleniami zboczy rynny polodowcowej, jeziorami, stawami, 17 torfowiskami, „pstrągowej” rzeki Gryżynki i 94 źródłami zboczowymi. W północnej części rozciąga się 7,5 km ścieżka przyrodnicza z 10 stanowiskami
tematycznymi i 17 poglądowymi tablicami.

Urokliwe miejsca rozciągają się również w okolicach rynn polodowcowych Pliszki i Bieli, a dębowe aleje, które chronione są prawnie w postaci pomników przyrody w poszczególnych miejscowościach „namawiają” do dłuższych spacerów.

Warto zobaczyć

• Kościół barokowy w Budachowie
• Budynek folwarczny z połowy XIX wieku w Budachowie
• Park z końca XVIII stulecia z bogatym drzewostanem w Budachowie
• Kościół eklektyczny z XIX wieku w Dobrosułowie
• Kościół p.w. Jana Chrzciciela zbudowany w roku 1776 w Grabinie
• Dwór z pierwszej połowy XVIII wieku w Grabinie
• Kościół zbudowany w stylu barokowym w Bytnicy
• Pałac z XVIII wieku w Bytnicy (mieści się w nim szkoła)
• Pałac i Mauzoleum w Gryżynie (obiekt prywatny)

Imprezy kulturalne

• Budachowski Festyn Ruskiego Pieroga Budachów
• Festiwal Kultury Łowieckiej Bytnica
• Festyn Święta Pieczonego Ziemniaka oraz Otwarte i Samorządowe Mistrzostwa Powiatu Krośnieńskiego w Grzybobraniu Dobrosułów

 


Urząd Gminy
Bytnica 52
66-630 Bytnica
tel.: +48 68 391 57 96
sekretariat@bytnica.pl
www.bytnica.plGALERIA