Żagań – weekend aktywnie


Kajakiem lub żaglówką
Stanica kajakowa – Klub Wodny PTTK Szron, ul. Konopnickiej
Kontakt: +48 606 627 939

Szlaki pieszo-rowerowe:

• Pałac Książęcy wraz z parkiem – możliwośćwypożyczenia rowerów
• W parku szlak kamieni pamiątkowych
• Żagański Szlak Książęcy
• Szlak śladami Johannesa Keplera
• Szlak Wielkiej Ucieczki
• Szlak Czterech Pancernych
Kontakt +48 68 477 10 01

Nordic walking

Doskonałym miejscem do spacerów typu nordic walking jest żagański Park Książęcy, wyróżniający się nie tylko walorami przyrodniczymi, ale i nowo ułożoną powierzchnią spacerową. Pomiędzy alejkami, tuż przy rzece Bóbr posadzono dęby, klony czy buki, a wiele z nich ze względu na swój wiek oraz okazałą formę zostały zakwalifikowane jako pomniki przyrody. Nie sposób również nie wspomnieć o żagańskich lasach, stanowiących doskonałe miejsce na tego typu aktywność fizyczną. Miękkie ścieżki leśne amortyzują wstrząsy, przez co marsz po nich nie jest tak obciążający, jak w przypadku zwykłego chodnika. Zaletą lasu są również nierówności terenu, które w znacznym zakresie angażują pracę mięśni oraz oczywiście czyste, leśne powietrze, którego w Żaganiu pod dostatkiem.

Warto zobaczyć

• zespół klasztorny poaugustiański z XIV-XVIII w.
• dawny klasztor augustianów
• wieża kościoła poewangelickiego
• pałac – barokowy zespół pałacowy Lobkowitzów
• Muzeum Obozów Jenieckich
• Pałac i Park Książęcy

Imprezy kulturalne

• Ogólnopolski Turniej Pianistyczny Dzieci
i Młodzieży
• Międzynarodowe Forum Perkusji
i Letnia Akademia Muzyczna
• Rekonstrukcje wydarzeń z II wojny światowej,
upamiętniające rocznice wielkiej ucieczki
z obozu Stalag Luft III
• Jarmark św. Michała


Urząd Miasta
Plac Słowiański 17
68-100 Żagań
tel.: +48 68 477 10 01
it@um.zagan.pl
www.urzadmiasta.zagan.plGALERIA