Strzelce Krajeńskie – weekend aktywnie


Na terenie gminy znajduje się 21 jezior, w których wędkarze z okolicy zrzeszeni w dwóch strzeleckich kołach wędkarskich łowią wspaniałe okazy różnego gatunku ryb. Kierunkiem, który w ostatnim czasie nabiera coraz większego znaczenia jest agroturystyka. Gospodarstwa agroturystyczne znajdujące się w m. Buszów, Danków i Strzelce Krajeńskie chętnie odwiedzane są przez miłośników pięknej i czystej przyrody z całego kraju.

Liczne jeziora i rozbudowana sieć rzeczna czynią teren gminy szczególnie predysponowany do rozwoju tego typu turystyki. Wytyczony szlak wodny rozpoczyna się w miejscowości Długie, nad jeziorem Lipie (182 ha). Następnie szlak przebiega przesmykiem do jeziora Słowa (62 ha) i kanałem do leżącego już na terenie gminy Dobiegniew, jeziora Osiek, o powierzchni 635 ha. Szlak dalej biegnie rzeką Mierzęcka Struga do Jeziora Wielgiego-Dobiegniewskiego, o powierzchni 137 ha i dalej system kanałów i przesmyków umożliwia dotarcie do rzeki Drawy i Noteci.

Zasługującą na wzmiankę jest miejscowość Długie. Jest to teren letniskowy nad Jez. Lipie. Na obszarze tamtejszego ośrodka wypoczynkowego znajduje się plaża piaszczysta, campingi, pole namiotowe, zjeżdżalnia, punkty gastronomiczne, plac zabaw dla dzieci, przystań jachtowa oraz wypożyczalnia sprzętu jachtowego. Na terenie gminy działa także kilka kół myśliwskich, które zajmują się m. in. organizacją polowań, także dla myśliwych z zagranicy.

Dla turystów aktywnych przygotowano także wiele atrakcji, m.in.: ścieżki rowerowe, szlaki piesze oraz trasę wodną.

Warto zobaczyć

• kościół parafialny pod wezwaniem MB Różańcowej
• mury miejskie obronne z 36 basztami, z XIII wieku
• brama Młyńska – Wschodnia, z XIV wieku
• baszta Więzienia, pochodzi z XIV wieku
• cmentarz żydowski
• kościół parafialny pw. św. Franciszka z Asyżu
• ratusz

Imprezy kulturalne

• Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych PRO ARTE
• Jarmark Strzelecki
• Gminne Targi Jadła Regionalnego
• Strzelczanie dla Strzelczan


Urząd Miejski
w Strzelcach Krajeńskich
Aleja Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel.: +48 95 763 11 30
urzad@strzelce.pl
www.strzelce.pl

 GALERIA