Lubuskie Turystyka Weekendowa bez Barier

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnego turysty z różną niepełnosprawnością Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna „LOTUR” przekazuje w Państwa ręce doskonałe narzędzie w postaci wydawnictwa prezentującego atrakcje turystyczne w województwie lubuskim, które można zobaczyć i gdzie można spędzić czas na weekend o każdej porze roku. Pragniemy zaprezentować województwo lubuskie szerokiej rzeszy odbiorców jako miejsca przyjaznego, gościnnego, ciekawego, nieodkrytego i wyjątkowego dla wszystkich turystów bez względu na ograniczenia. Wydawnictwo Lubuska turystyka weekendowa bez barier adresujemy do turystów indywidualnych i grup zorganizowanych, mediów oraz branży turystycznej.

W związku ze swoją różnorodną ofertą z informatora korzystać mogą turyści z każdej grupy wiekowej oraz osoby z różnych grup niepełnosprawności. Produkty turystyczne są dobrze dostępne komunikacyjnie, posiadają infrastrukturę niezbędną do obsługi turystów oraz doświadczoną kadrę. Przedstawione propozycje ułatwiają turystom łatwe poruszanie się po rozległej tematyce, umożliwiają przyjęcie i zapewnienie komfortu zarówno rodzinom z małymi dziećmi, jak również osobom starszym. Sprzyja to integracji różnych pokoleń i powoduje, że osoby z różnych grup wiekowych, różnych grup niepełnosprawności mogą wspólnie spędzić czas i wspólnie korzystać z zaprezentowanych atrakcji. Muzea i zabytki, produkty turystyczne i szlaki tematyczne oraz inne walory kulturowe i przyrodnicze poprzez swoją atrakcyjną ofertę pełnią również funkcje edukacyjne, pokazujące historię regionu, życie jego dawnych i obecnych mieszkańców – co jest bardzo interesujące dla każdego turysty. Lubuska turystyka weekendowa bez barier – to wydawnictwo w dwóch wersjach językowych – polskiej i niemieckiej. Ma na celu promocję i wspieranie rozwoju produktów turystycznych dostępnych dla osób różnych grup niepełnosprawności w regionie lubuskim. Ma wpłynąć na pozytywny wizerunek województwa lubuskiego jako regionu bez barier w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz udostępniania szerokiej grupie turystów polskich oraz zagranicznych informacji na temat produktów turystycznych, ich ofert weekendowych dla osób różnych grup niepełnosprawności w kilku dziedzinach.

Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna „LOTUR” pragnie pokazać turystom z niepełnosprawnością odwiedzającym Ziemię Lubuską walory zachodnich ziem Polski, które dzięki doskonałej lokalizacji i komunikacji stanowią atrakcyjną ofertę w zakresie turystyki weekendowej bez barier. Dzięki naszemu wydawnictwu turysta będzie miał możliwość spędzenia weekendu na kilka różnych sposobów. Prezentujemy szerokiej grupie turystów z różną niepełnosprawnością liczne atrakcje województwa lubuskiego, pragniemy w sposób uszeregowany przedstawić turystom krajowym i zagranicznym, mieszkańcom ziemi lubuskiej i innym zainteresowanym jakie atrakcje turystyczne w województwie lubuskim można zobaczyć i gdzie można spędzić czas na weekend o każdej porze roku będąc osobą niepełnosprawną. Podjęte przez nas działania promocyjne pomogą w ugruntowaniu naszej oferty weekendowej bez barier jako oferty skierowanej dla każdego turysty bez ograniczeń wiekowych o różnych zainteresowaniach i predyspozycjach ruchowych. Atrakcyjną ofertę w regionie lubuskim odnajdą zarówno wielopokoleniowe rodziny z osobą niepełnosprawną, pasjonaci aktywnego spędzania czasu jak i osoby w wieku emerytalnym szukające spokoju i wytchnienia. Dzięki promocji lubuskich atrakcji bez barier na weekend zaprezentowane zostaną wartościowe propozycje zagospodarowania wolnego czasu, uwypuklające zachowania prorodzinne, aktywizujące różne środowiska. Wszystkie te działania mają na celu zwiększenie atrakcyjności regionu lubuskiego jako regionu przyjaznego dla osób niepełnosprawnych, wspieranie rozwoju powstałych produktów turystycznych, ofert weekendowych bez barier i zachętę do tworzenia nowych ofert turystycznych.
6 Lubuska turystyka weekendowa bez barier LOTUR

Lubuska turystyka weekendowa bez barier ma na celu rozpropagowanie tego wyjątkowego i jedynego w skali Polski oraz interesującego w skali Europy regionu lubuskiego posiadającego wyjątkowe produkty turystyczne dla osób niepełnosprawnych. Każdy ma swoje własne sprawdzone sposoby na udany weekend. Jedni wolą słodkie lenistwo, inni aktywny wypoczynek. Lubuskie to idealna kraina na weekend dla każdej grupy turystów. Piękne lasy usiane licznymi jeziorami i łagodny klimat sprzyjają spacerom na wózkach, wyprawom, kąpielom oraz uprawianiu żeglarstwa i kajakarstwa. W ostatnich latach w Polsce zauważalny jest znaczny wzrost aktywności osób z niepełnosprawnością dzięki eliminowaniu wszelakich barier zarówno architektonicznych jak i społecznych. Dlatego też turystyka w Lubuskim dostosowuje się do turystów z niepełnosprawnością.


Wydawca : Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna „LOTUR”
Ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

Publikacja współfinansowana ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Lubuskiego.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra